(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

 Het laatste nieuws lezen

De flessenactie (voor het nieuwe speeltoestel) was een groot succes! Ook de Gearhing, Dorpsbelang, stichting Fertier en dorpskrant de Pinfisker hebben een donatie gegeven voor het nieuwe speeltoestel. We hebben nu €1367 ontvangen van bovengenoemde acties/organisaties. Dit schooljaar houden we nog een sponsorloop en er zijn een aantal subsidies aangevraagd. Doel is om in het najaar al het geld bij elkaar te hebben gespaard. Helpt u ons mee?