(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

De Paadwizer

CBS “de Paadwizer” is een christelijke streekschool waar ook voor kinderen van niet-christelijke afkomst letterlijk en figuurlijk “ruimte” is.  Het team bestaat uit enthousiaste juffen en een meester per 1 maart welke in een veilige omgeving voor een ontspannen, prettige, open en motiverende werksfeer zorgen.

Ons leerlingenaantal is wederom gegroeid en wij mogen ons een ‘groeischool’ noemen hetgeen bijzonder is in deze tijd waar alleen maar krimp is. Wij hebben daarom ook het voorrecht om met 5 groepen te kunnen draaien. Groep 1/2 (21 leerlingen) , in de loop van dit schooljaar komen er nog een aantal kinderen bij. Groep 3/4 (14 leerlingen). Groep 5/6 (22 leerlingen). Groep 7/8 (22 leerlingen). Voor het grootste gedeelte van de week is groep 5/6 gesplitst.

Onze school is een gemeenschapsschool. Een school die rekening houdt met de verworvenheden van het verleden, met beide benen in het nu staat en voortdurend met de gemeenschap wil inspelen op de toekomst.

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Actief burgerschap Gedragsprotocol CBO De Greiden Klachtenregeling Passend Onderwijs Rookvrij voor schoolgids Schoolverzuim Veiligheidsbeleid-CBO-De-Greiden-april-2023

De MR, GMR en OR

De MR, GMR en OR

De MR Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De Raad bespreekt zaken die alleen gelden voor de eigen school. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De MR is...

Documenten

Documenten

Zorgprofiel Paadwizer 20232024 SchoolOndersteuningsProfiel-De Paadwizer 2023-2024 Schoolplan 2023-2028 Schoolgids 2024-2025 Jaarverslag 2023-2024 Jaarplan 2024-2025 CBS De Paadwizer https://www.ouderenjeugdsteunpuntfriesland.nl/    

Team

Team

  Linda de Boer Henrieke de Greef Carlien Estié Deborah de Jong Annet de Bruin Liesbeth Tiesma Lotte van der Horst Hieke Douna Gelbrich Terpstra Henrieke de Greef Directeur Intern Begeleider Leerlingenzorg Leerkracht groep 1 en 2 Leerkracht groep 1 en 2...

Missie, visie en kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Missie Op de Paadwizer binne wy meiinoar ûnderweis om in stevich funemint te lizzen foar in moaie takomst foar alle bern. Slogan Meiinoar ûnderweis Visie Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, waarbij wij rekening houden met...