(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Ziekte 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan school te melden.
Telefoonnummer: 0515 – 579622.

Bezoek aan een arts – tandarts
Mocht het onverhoopt voorkomen dat een afspraak aan een arts onder schooltijd valt, dan dient u dit ook zo spoedig mogelijk te melden aan school. Onze voorkeur gaat uit dat deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd worden gepland.

Schoolverzuim
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder / verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.