(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Ziekte 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan school te melden.
Telefoonnummer: 0515 – 579622.

Bezoek aan een arts
Mocht het onverhoopt voorkomen dat een afspraak aan een arts onder schooltijd valt, dan dient u dit ook zo spoedig mogelijk te melden aan school.

Schoolverzuim
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder / verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.