(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl

Op veel scholen wordt per kind per jaar een ouderbijdrage gevraagd voor extra uitgaven. Op de Paadwizer worden die o.a. betaald uit de oudpapierpot. De Schoolcommissie van de Paadwizer is daarom van mening dat alle ouders/verzorgers van de leerlingen gevraagd mogen worden om hun medewerking te verlenen bij het ophalen van het oud papier. Mocht men om de één of andere reden hieraan niet kunnen voldoen, dan wordt er in overleg een andere activiteit gezocht of wordt men gevraagd een ouderbijdrage van € 35,- te betalen.

De namen van de ophalers staan op de onderstaande lijst, bovendien worden ze opgenomen in de nieuwsbrief. In de regel komen de ophalers/chauffeurs om 08.30 uur bij de container op de parkeerplaats bij De Gearhing. Het is raadzaam om van te voren contact op te nemen met de “rijder”.

Oud papier nieuwe opzet

28 maart
Fam. Knol / Fam. E. Schotanus (Parrega)
Fam. S. Jansen / Fam. Hoeke (Dedgum/Hieslum)

9 mei
Fam. de Boer / Fam. Van Slageren (Parrega)
Fam. Sandstra / Fam. Hoogland (Dedgum/Hieslum)

20 juni
Fam. R. v/d Wal / Fam. Stellingwerf (Parrega)
Fam. Terwisscha van Scheltinga / Fam. Bouwhuis ( Dedgum/Hieslum)

22 augustus
Fam. B. de Jong / Fam. Zijlstra (Parrega)
Fam. Altena / Fam. R. de Vries (Dedgum/Hieslum)

19 september
Fam. Kooistra / Fam. Wijnja (Parrega)
Fam. Brandsma / Fam. Giesing (Dedgum/Hieslum)

31 oktober
Fam. M v/d Wal / Fam. Vijver (Parrega)
Fam. SJ Jansen / Fam. Poelstra (Dedgum/Hieslum)

12 december
Fam. Sijtema / Fam. Zeinstra (Parrega)
Fam. Tjalma / Fam. A. de Vries (Dedgum/Hieslum)

We hebben ervoor gekozen om de dorpen te verdelen onder de ouders.
We hopen dat het op deze manier iets makkelijker zal verlopen.
Mocht de rijder/helper meer hulp willen, zullen zij zelf voor meer hulptroepen moeten zorgen.

Mocht u niet kunnen op bovengenoemde datum, wilt u dan onderling ruilen