(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl

 

Bovenste rij, van links naar rechts:
Henrieke de Greef, Deborah de Jong, Hieke Douna, Liesbeth Tiesma,
Lotte van der Horst

Onderste rij, van links naar rechts:
Carlien Estié, Annet de Bruin, Pia van der Laag, Elske Bekema

Pasfoto:
Ankie Bleeker

Taakverdeling:

Pia van der Laag

Henrieke de Greef

Carlien Estié

Deborah de Jong

Annet de Bruin

Liesbeth Tiesma

Lotte van der Horst

Hieke Douna

Ankie Bleeker

Elske Bekema

Henrieke de Greef

Directeur

Intern Begeleider Leerlingenzorg

Leerkracht groep 1 en 2

Leerkracht groep 1 en 2

Leerkracht groep 3

Leerkracht groep 3 en 4

Leerkracht groep 4

Leerkracht groep  5 en 6

Leerkracht groep 5 en 6

Leerkracht groep 7 en 8

Leerkracht groep 7 en 8