(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl

Bovenste rij, van links naar rechts:
Hieke Douna, Henrieke de Greef, Gelbrich Terpstra, Annet de Bruin

Onderste rij, van links naar rechts:
Lotte van der Horst, Liesbeth Tiesma, Pia van der Laag (voormalig directeur), Carlien Estié

Geknield: Deborah de Jong

Ontbrekend op foto: Jan Jacob Koornstra en Elske Bekema

Taakverdeling:

Jan Jacob Koornstra

Henrieke de Greef

Carlien Estié

Deborah de Jong

Annet de Bruin

Liesbeth Tiesma

Elske Bekema

Lotte van der Horst

Hieke Douna

Gelbrich Terpstra

Henrieke de Greef

Directeur

Intern Begeleider Leerlingenzorg

Leerkracht groep 1 en 2

Leerkracht groep 1 en 2

Leerkracht groep 3 en 4

Leerkracht groep 3 en 4

Leerkracht groep 4

Leerkracht groep 5 en 6

Leerkracht groep 5 en 6

Leerkracht groep 7 en 8

Leerkracht groep 7 en 8