(0515) 579 622 paadwizer@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Missie

Wij willen in een geborgen sfeer goed onderwijs bieden teneinde de leerlingen te begeleiden tot gemotiveerde, zelfstandige volwassenen, die kritisch, respectvol en dienstbaar in de samenleving staan.
Door elkaar met respect te behandelen willen wij kinderen een veilige omgeving bieden.
Respect voor jezelf, de ander en het materiaal.
Wij willen dat alle kinderen elke dag met plezier naar school gaan en veel leren.
Wij blijven ons in de toekomst ontwikkelen als een school waar kinderen leren samenwerken in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
In gesprekken met de kinderen wijzen wij ze erop dat ze aardig voor elkaar moeten zijn en dat de oudere kinderen zorgzaam zijn voor de jongere kinderen. Pesten wordt niet getolereerd.
Ook maken wij de kinderen duidelijk dat wij grof en onfatsoenlijk taalgebruik niet op prijs stellen.

  • Paadwizers zijn vriendelijk
  • Paadwizers zorgen samen voor ons schoolgebouw
  • Paadwizers gaan zuinig om met alle materialen

De uitgangspunten/Visie

Onze school is een christelijke school en bovenstaande missie is dan ook gebaseerd op de in de bijbel naar voren komende normen en waarden.
We verwachten dat zowel leerlingen als ouders instemmen met de identiteit van de school of deze tenminste respecteren.

  • Wij streven naar een klimaat op school waar rust en regelmaat is, waardoor elk kind zich spelend en lerend kan ontwikkelen
  • Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op onze school en daarbij de aandacht en het respect krijgt waar ieder kind recht op heeft.
  • Wij willen de kinderen van onze school begeleiden bij het opgroeien in deze voor hen gecompliceerde wereld.

Ieder kind is uniek en heeft recht op:

  • liefde en aandacht
  • begeleiding
  • kennis en
  • regels

Hiervan uitgaande streven we ernaar om elk kind binnen onze school datgene te geven wat hij/zij nodig heeft.
We willen het kind stimuleren tot zelfstandigheid waarbij het kind zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf,  zijn werk en de ander. We besteden dan ook veel tijd en aandacht aan het zelfstandig werken.
Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We zoeken en streven naar continuïteit in de begeleiding van de kinderen gedurende hun schoolperiode.